Isolatie

Haal nu het maximum uit uw isolatie.


Voor nieuwbouw of renovatie,voor platte of hellende daken, bieden wij u telkens het meest geschikte product.
Voor pannen en leien daken zijn er sandwichpanelen met pir isolatie.
Meer en meer wordt de traditionele bouwtechniek met kepers vervangen door het plaatsen van geïsoleerde dakelementen. In plaats van laag voor laag zelf aan te moeten brengen, wordt met geïsoleerde dakelementen het dak in één handeling dicht gelegd. Bij de meeste woningen is dit overigens in één dag klaar. De binnenzijde is wit voorgelakt, zodat u ook onder het dak al over prachtige geïsoleerde kamers beschikt.
Na het aanbrengen van het dakgebinte (de spanten en hordingen) worden de geïsoleerde dakelementen één voor één op z'n plaats gelegd met behulp van een kraan. Na de dakelementen worden de pannenlatten geplaatst en daarna de pannen.

 


Ook voor platte daken zijn er isolatieplaten met een zeer hoge isolatiewaarde en dit bij een zo licht en dun mogelijk materiaal. Zo kan er vlot en efficiënt gewerkt worden en wordt ook de constructie minder belast.
Stefaan geeft u deskundig gedetailleerd vakkundig advies.

 

Bouwen of verbouwen kost heel wat geld, daarom doet u er goed aan om op zoek te gaan naar mogelijke premies.

 • Ook in 2011 blijft de Vlaamse dakisolatiepremie verder bestaan. Wie minimum 40m² van het dak van zijn bestaande woning goed tot zeer goed isoleert, kan van de Vlaamse overheid een premie krijgen van 500 euro. Voor beschermde afnemers kan die oplopen tot 1000 euro.
  • Procedure:
   • U kan deze premie aanvragen via het aanvraagformulier van uw netbeheerder. U hoeft dus geen apart aanvraagformulier in te dienen.
   • U stuurt uw aanvraagformulier en fakturen samen op naar uw netbeheerder. Beschermde afnemers moeten ook een bewijsstuk meesturen.
   • Nadat u de premie van uw netbeheerder ontvangen hebt, worden uw gegevens automatisch overgemaakt aan het Vlaams Energieagentschap.
   • Minimaal vijf maanden na de uitbetaling van u netbeheerder, kan u de premie van de Vlaamse overheid ontvangen op uw rekening. Deze uitbetaling verloopt automatisch. U ontvangt hierover geen brief.
    Let er wel op dat u deze aanvraag tijdig indient! Aanvragen 2010 moeten uiterlijk op 30/06/2011 bij de netbeheerder aangevraagd worden.
   • Voor fakturen van 2011 moet u uw aanvraag indien voor 01 juli 2010.
  • Voorwaarden:
   • Uw woning ligt in Vlaanderen en werd aangesloten op het electriciteitsnet voor 1 januari 2006.
   • De faktuur moet dateren vanaf 01 januari 2010.
   • De geïsoleerde dakoppervlakte moet minstens 40m² bedragen.
   • U moet ook voldoen aan de voorwaarden die uw netbeheerder oplegt (bv. het materiaal moet een minimale Rd-weerstand hebben van 3).
   • Volgende elementen moeten vermeld worden op de faktuur: soort, merk en type, aantal m², dikte en Rd-waarde van het materiaal.
  • Bedrag:
   De subsidie bedraagt normaal gezien 500€. Opgelet! Het totale bedrag aan uitgekeerde premie kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag op uw faktuur (inclusief BTW). Wanneer uw faktuur lager is, zal uw premie dus ook lager zijn. U kan maximaal het geïnvesteerde bedrag via premies terugkrijgen.
 • De Vlaamse netbeheerders zijn verplicht om bij hun afnemers energiebesparing te stimuleren, onder andere door een aantal energiebesparende maatregelen financieel te ondersteunen Iedere netbeheerder mag zelf kiezen welke acties hij uitvoert.
  Voor particulieren zijn er ondermeer premies voor dakisolatie en E-peilpremies voor nieuwbouw.
  U kan niet zelf kiezen wie uw netbeheerder is. Per gemeente werd een netbeheerder aangeduid.
  Om te weten wie uw netbeheerder is, klik je hier en vul dan uw postcode in.
 • Ook de federale overheid heeft een aantal initiatieven genomen om energiebesparende investeringen in woningen die bij de aanvang van de werken nog geen 5 jaar bewoond zijn, aan te moedigen.
  Het gaat om de groene leningen, 6% BTW bij renovatie en de belastingsvermindering en het belastingskrediet.
  • Voorwaarden voor de belastingsvermindering:
   • De energiebesparende investering moet worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer.
   • U moet de investering kunnen bewijzen met een betalingsbewijs en een faktuur.
   • Uw woning moet minimum 5 jaar in gebruik genomen zijn bij de start van de werken.
   • Uw isolatiemateriaal moet een Rd-waarde hebben van minimum 2,5m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt).
  • Procedure voor de belastingsvermindering:
   U moet de energiebesparende maatregelen in brengen op uw belastingsaangifte. De aangifte in de personenbelasting bevat een specifieke rubriek voor de belastingsvermindering voor energiebesparende uitgaven.
   De investeringen in energiebesparing die u bij uw belastingsaangifte aangeeft
   • moeten bewezen worden met fakturen en betalingsbewijzen van de werkzaamheden.
   • moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer.
   U voegt altijd een kopie van de faktuur en een betalingsbewijs bij de aangifte. Als u uw belastingsaangifte indient via Tax on Web, dan moet u deze documenten bewaren voor een eventuele controle door de belastingsdienst.
   Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de faktuur kan ingediend worden (dus niet de faktuurdatum).
  • Bedrag voor de belastingsvermindering:
   De belastingsvermindering bedraagt 40% van de betaalde faktuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag.
   • Voor inkomstenjaar 2010 (aanslagjaar 2011) is het maximumbedrag 2770 euro.
   • Voor inkomstenjaar 2011 (aanslagjaar 2012 is het maximumbedrag 2830 euro.
   Wanneer u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag overdragen naar de (drie) volgende jaren, als uw woning ouder dan 5 jaar is.
   Belangrijke voorwaarde! Deze maatregel geldt enkel voor woningen die meer dan 5 jaar in gebruik genomen zijn bij de start van de werken.
  • Voorwaarden voor het terugbetaalbaar belastingskrediet:
   Wanneer u weinig of geen belastingen betaalt, kan u gebruikmaken van het terugbetaalbaar belastingskrediet. Dit betekent dat u het bedrag (40% van uw faktuur met een maximum van 2830 euro) toch zal kunnen ontvangen, ook als u weinig belastingen betaalt.
  • Procedure voor het terugbetaalbaar belastingskrediet:
   U kan het belastingskrediet op dezelfde manier aanvragen als de belastingsvermindering (het fiscaal voordeel).
   Er bestaan hiervoor geen aparte aanvraagformulieren. U moet de energiebesparende maatregelen inbrengen op uw belastingsaangifte. De aangifte in de personenbelasting bevat een specifieke rubriek voor de belastingsvermindering voor energiebesparende uitgaven. Vanaf aanslagjaar 2010 vult u daar het volledig bedrag van de investering in. De belastingsadministratie zal zelf het bedrag berekenen waar u recht op hebt, nl. 40% van uw faktuurbedrag.
   U voegt altijd een kopie van de faktuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte. Als u uw belastingsaangifte indient via Tax on Web, dan moet u deze documenten bewaren voor een eventuele controle door de belastingsdienst.
   Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de faktuur kan ingediend worden (dus niet de faktuurdatum).
  • Bedrag voor het terugbetaalbaar belastingskrediet:
   Het bedrag dat u kan inbrengen bedraagt 40% van de betaalde faktuur, tot een bepaald maximumbedrag: 2770 euro.
   Als u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag overdragen naar de (drie) volgende jaren.
   Belangrijke voorwaarde! Deze maatregel geldt enkel voor woningen die meer dan 5 jaar in gebruik genomen zijn.
 

Wij helpen u bij het aanvragen van uw premies.

 

 

 

Klik op een foto om in te zoomen.


Schooldreef 54, 8730 Beernem
Webmaster: Hilde Tavernier